Maatregelen in en rond groepsaccommodatie Blierherne, Ameland

UPDATE: Vanaf 5 juni 2021 gelden de volgende maatregelen:

volgende update: 22 juni

1. U volgt als huurder de richtlijnen van de overheid en RIVM. Dat houdt in dat volwassenen en jongeren vanaf 18 jaar anderhalve meter afstand houden en iedereen regelmatig handen wast, niest in de elleboog en bij lichte verkoudheid thuisblijft.
Alleen samen kunnen we het virus de kop in drukken.

2. In het dagverblijf is ruimte voor 50 personen als zij 1,5 meter afstand van elkaar moeten houden. Deze afstandsrichtlijn geldt niet voor kinderen tot 13 jaar en voor gezinnen en andere huishoudens, die anders ook op een adres wonen.

Maak alleen gebruik van het toilet op uw eigen slaapkamer/slaapzaal. Zorg voor ruime ventilatie van vertrekken, zeker nadat er gedoucht is.

Komt u met een grotere groep, dan kunnen we verschillende ruimte-oplossingen aanbieden. Neem hiervoor contact met ons op.

3. In Blierherne zijn fysieke maatregelen aangebracht zodat de anderhalve meter-regel in acht kan worden genomen. Te denken valt aan belijning op de grond, looprichtingen in het gebouw en op de trappen en dergelijke.
In de hal is een zuil met ontsmettingsgel aangebracht. Deze gel alleen aanbrengen op schone handen, anders heeft het geen nut.

4. In de keuken is eveneens belijning aangebracht. De keuken biedt plaats aan drie personen tegelijk, die elk een deel van de keuken kunnen gebruiken. Hierover dient de huurder duidelijke onderlinge afspraken te maken.

5. Blierherne is schoon bij aankomst van elke groep. Huurders dienen zelf zorg te dragen voor extra schoonmaak tijdens het verblijf. Het advies is om tweemaal daags toiletten te reinigen. De verhuurder brengt op meerdere plaatsen zeepdispenders aan en voorziet de toiletten eenmalig van zeeppompjes. Om het gebouw goed schoon te kunnen maken worden de aankomst- en vertrektijden streng gehanteerd.

6. Reizen van en naar Ameland: U kunt online reserveren via www.wpd.nl. Voor personen is dit niet (meer) verplicht. Groepen dienen de klantenservice te bellen, 0900-9238. Het is erg druk bij de klantenservice van Wagenborg.
Het dragen van een mondkapje is in het openbaar vervoer verplicht, dus ook op de veerboot.

 

Aanvulling van de gemeente Ameland voor groepen met kinderen tot 13 jaar, dd. 3 april 2021:

Van de Gemeente Ameland hebben wij onderstaande informatie gekregen.

In de tijdelijke wet Covid-19 wordt voor groepen van kinderen t/m 12 jaar + begeleiding een uitzondering gemaakt om zich  aan de 1,5 meter regel te houden.  Groepen kinderen tot en met 12 jaar met hun begeleiders zijn juridisch uitgezonderd van het maximum van 4 personen. Dit betekent dat kinderen t/m 12 jaar dus op schoolreis kunnen met meesters en juffen.      

De uitzondering staat hier beschreven: 

Artikel 6.12 Bezetting logementen. In dit artikel wordt verwezen naar: 

Wet publieke gezondheid artikel 58g, tweede lid. Dit artikel verwijst naar:

Artikel 58f derde lid onder a en d  en daarin staat: tussen een persoon met een handicap of persoon tot en met de leeftijd van twaalf jaar en diens begeleider, voor zover die persoon zich niet met inachtneming van de veilige afstand jegens zijn begeleider buiten een woning kan ophouden.

Als een school wil komen dan is het daarbij van belang dat de scholen goed nadenken over hoe ze handelen bij eventuele besmettingen als de kinderen op Ameland zijn. Hoe zorg je dat de kinderen corona-proof terug kunnen als er een besmetting in de groep is. Daarnaast is het goed om te onthouden dat veel activiteiten nog niet zijn toegestaan.

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.