Stichting

Blierherne wordt gerund door de stichting Blierherne. De grond wordt gepacht van de NH-kerk Reduzum Idaerd (Friesland). De stichting heeft vrijzinnigheid als grondslag. Onder vrijzinnigheid wordt verstaan een leefwijze die gericht is op verantwoordelijkheid, rechtvaardigheid, compassie, tolerantie, solidariteit en trouw en die wat het geloof aangaat ruimte geeft aan de vrijheid van denken. De stichting beoogt niet het maken van winst. 

Het bestuur van stichting Blierherne bestaat uit de volgende personen:

Meile Zijlstra, voorzitter

Doete Jouta, penningmeester

Sander van Werkhoven, secretaris

Joris Fongers, beheer

Tjibbe Lei, sponsors en subsidies

*Blierherne staat bij de Kamer van koophandel ingeschreven onder nummer 41000546.

*Blierherne is lid van de Vereniging Groepsaccommodaties op Ameland

Het ontstaan van Blierherne

blierherne1946De oorsprong van Blierherne gaat terug naar de Duitse theologie-student Edmund Janssen, geboren in 1886.*

De jonge theologiestudent Janssen heeft naast zijn studieboeken een atlas. Op de een of andere manier valt zijn oog op Ameland. Hij wil er naar toe en dat lijkt ook te kunnen, want Ameland is op die kaart via een dam met de vastewal verbonden. De atlas moet oud zijn, want de dam is al in 1882 bijna helemaal verdwenen. Maar dat weet de jonge Edmund niet als hij in de zomer van 1910 een voetreis maakt vanuit zijn woonplaats Kleve, of Kleef.

Eenmaal op de pier bij Holwerd aangekomen merkt hij tot zijn verbazing dat de dam weg is. Maar Edmund is niet voor één gat te vangen en onderneemt bij laag water de wadlooptocht naar Ameland. Zonder gids. Het bezoek wordt de eerste van tientallen.  In de jaren daarna ontwikkelt zich een vriendschap tussen Janssen en de Amelander bevolking.

Jubileum

In 1936 viert Edmund Janssen zijn vijfentwintigjarig ambtsjubileum als priester en op Ameland wordt voor hem een feestavond gehouden. Het cadeau van de rooms-katholieke kerk en de Amelander badgasten liegt er niet om: een stenen gebouw, dat als centrale keuken voor het tentenkamp kan dienen: gebouw Mön.

Nog twee jaar komen de Duitse groepen uit Kleef op het eiland en maken ze gebruik van het gebouw Mön, daarna is de oorlogsdreiging te groot.  Het gebouw komt leeg te staan en zal ook in de oorlog niet gebruikt worden. Daarna wordt het gevorderd door de Nederlandse staat. Als inwoners van Holwerd bij een bezoek aan Ameland het leegstaande gebouw zien, vatten ze het plan op om het te kopen: het is een mooi gebouw voor de bijeenkomsten en vakantieweken van de NH-kerk in Holwerd. Dan krijgt het gebouw ook de naam ‘Blierherne.’ Later gaat Blierherne over naar de provinciale Vereniging van Vrijzinnige Hervormden. Kerkelijke groepen maken er in de naoorlogse jaren gebruik van voor vormingskampen. Tot in de jaren ’80 van de vorige eeuw worden er zomerkampen georganiseerd.

eersteverdieping2Andere huurders

Al in de jaren ’60 is besloten om het beheer van het gebouw over te doen aan een speciale commissie, die ook andere gebruikers toelaat: scholen, families, vriendengroepen. Het gebouw krijgt grote renovaties in 1980 en 1990, maar langzaam maar zeker wordt duidelijk dat het gebouw steeds meer gebreken vertoond en het is dan ook niets te vroeg als besloten wordt om nieuwbouw te onderzoeken. Er komt een aparte stichting, die eigenaar wordt van het nieuwe gebouw, dat in augustus 2010 in gebruik wordt genomen.

*Journalist Henk Pijnappel van De Nieuwe Amelander heeft in 2002 zijn verhaal opgetekend en gepubliceerd in het Amelander nieuwsblad.

 

(Deze tekst is een verkorte versie van een hoofdstuk uit het boekje 'Verbonden met Blierherne', dat in 2009 verscheen. In januari 2022 is de vierde, geactualiseerde versie verschenen.  De boekjes kosten 15 euro (exclusief verzendkosten) en zijn te bestellen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.