Selecteer de taal

Stichting

Blierherne wordt gerund door de stichting Blierherne. De grond wordt gepacht van de NH-kerk Reduzum Idaerd (Friesland). De stichting heeft vrijzinnigheid als grondslag. Onder vrijzinnigheid wordt verstaan een leefwijze die gericht is op verantwoordelijkheid, rechtvaardigheid, compassie, tolerantie, solidariteit en trouw en die wat het geloof aangaat ruimte geeft aan de vrijheid van denken. De stichting beoogt niet het maken van winst. 

Het bestuur van stichting Blierherne bestaat uit de volgende personen:

Meile Zijlstra, voorzitter

Doete Jouta, penningmeester

Sander van Werkhoven, secretaris

Joris Fongers, beheer

Marco Zijlstra, beheer

Durk Geertsma, pr

*Blierherne staat bij de Kamer van koophandel ingeschreven onder nummer 41000546.

*Blierherne is lid van de Vereniging Groepsaccommodaties op Ameland

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.